turcja  polska
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Niezależnie od swych preferencji zawodowych, obu wspólników Spółki Prawniczej Leżański, Pankiewicz cechuje wszechstronność przygotowania zawodowego i rosnące doświadczenie, co umożliwiło nadanie jej charakteru uniwersalnej kancelarii prawnej.

Misją Spółki jest świadczenie kompleksowej obsługi prawnej klientów będących przedsiębiorcami i podmiotami instytucjonalnymi poprzez doradztwo, sporządzanie opinii, projektów umów i wewnętrznych aktów prawnych, zastępstwo w postępowaniach sądowych i administracyjnych a także pomoc prawna dla osób prywatnych, zwłaszcza poprzez zastępstwo procesowe oraz obronę w sprawach karnych, w oparciu o zasadę szerokiej możliwości kontaktu klienta z prowadzącym jego sprawy prawnikiem i przy zachowaniu rozsądnie skalkulowanego honorarium.

Z uwagi na często występującą długotrwałość postępowań sądowych, tam gdzie to możliwe, korzystamy z przewidzianych prawem pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów (postępowanie polubowne i mediacyjne).

Spółka Prawnicza Leżański, Pankiewicz
ul. Foksal 16, II piętro (brama „teatralna”), 00-372 Warszawa